กิจกรรมการบรรยายเสวนา ในหัวข้อ "ยันต์พระสิหิงค์: รูปแบบและความเชื่อในล้านนา" จัดโดย โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิมฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายเสวนา ในหัวข้อ "ยันต์พระสิหิงค์: รูปแบบและความเชื่อในล้านนา" จัดโดย โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิมฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระศุภชัย คีรีเขตสุวรรณ วัดสวนดอก เชียงใหม่ และ พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) สันกำแพง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และ คุณชวนพิศ นภตาศัย นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ

เมื่อวันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/3ouak