แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าสู่รอบ 15 คนสุดท้าย การแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับโลก

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ในการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับโลก โดยได้ผ่านรอบคัดเลือก 100 คน และรอบที่สอง 30 คน จนมาถึงรอบ 15 คนสุดท้ายแล้ว ทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 100 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน