เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

  • By: Admin
images description

อาจารย์ ดร. ศรันภัทร โชติมนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานน์ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม กุณาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลนาเกียน และ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท (สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา)