กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา

  • By: Admin
images description

อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์  ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น 6 และผ่านแอพพลิเคชัน Zoom โดยมีคุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน นักจิตวิทยา ประจำบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ