พิธีทำบุญหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 2565

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 2565
ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่