กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ China Endgame ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่

  • By: Admin
images description

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ China Endgame ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ China Endgame: อ่านเกมสามก๊ก จีน สหรัฐฯ รัสเซีย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์