ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนและถ่ายทอดการเรียนการประชุมผ่านระบบภาพขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin