ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนและถ่ายทอดการเรียนการประชุมผ่านระบบภาพขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin