ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนยื่นเสนอโครงการเช่าพื้นที่บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin

ขอเชิญชวนยื่นเสนอโครงการเช่าพื้นที่บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์