ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าห้อง Datacenter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin