ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถยนต์โดยสารอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

  • By: Admin