ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดซื้อระบบไม้แขนกั้นที่จอดรถคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 จุด

  • By: Admin