ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)