ข่าวประกาศ

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์