ข่าวประกาศ

แจ้งผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170028 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin