ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB7 - อาคารโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB7 - อาคารโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์