ข่าวประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตารางช่วงเวลาการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน(JA) ในระบบ CMU-MIS

  • By: Admin

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตารางช่วงเวลาการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน(JA) ในระบบ CMU-MIS