ข่าวประกาศ

โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China Campus ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China Campus ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • By: Admin

โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham China Campus ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nottingham.edu.cn/en/global/exchange-and-study-abroad/inbound.aspx หรือที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ หมวด Exchange Program และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562