ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "CMU Walk Together" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรม "ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  • By: Admin

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวน 11 หน่วยงาน ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "CMU Walk Together" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรม "ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-944522/ 086-8894692 หรือ Facebook/HealthyCMU