ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

  • By: Admin