ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ร้านค้า

  • By: Admin

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ร้านค้า