ข่าวประกาศ

โครงการ UMAP Student Connection Online Program C 2019

  • By: Admin

โครงการ UMAP Student Connection Online Program C 2019 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครที่เว็บไซด์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1502  หรือ http://umap.org และโปรดส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562