ข่าวประกาศ

การรับสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • By: Admin

ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน