ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถและทางเดินบริเวณอาคาร HB2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin