ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอื่น ๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ

  • By: Admin