ข่าวประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาเพื่อชุมชนและสังคม ครั้งที่ 1/2563 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Mini workshop หัวข้อ “รับชีวิตวิถีใหม่ด้วยใจสุข” โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

  • By: Admin

ภาควิชาจิตวิทยา ขอเชิยชวนบุคลากร นักศึกษา คณมนุษยศาสตร์ หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตวิทยาเพื่อชุมชนและสังคม ครั้งที่ 1/2563 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Mini workshop หัวข้อ “รับชีวิตวิถีใหม่ด้วยใจสุข” โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-15.00 น.