ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัล Innovation Digital Classroom (HB5200) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin