ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล / Eメール/ E-mail:
  cmujapancenter[a]gmail.com ([a]⇒@)
โทรศัพท์ / 電話番号 / Telephone Number:
  
  053-943284 (+66 Thailand)
ที่อยู่ / 所在地 / Address:
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd., T. Suthep, A.Muang, Chiang Mai 50200, Thailand.

- ไม่มีเอกสารประกอบ -